Teknologilek og -læring
En dragelignende figur bygget av lego, som en del av First Lego League 2023
Foto: FIRST LEGO League

Vårt samfunnsengasjement

Vi støtter Lundstein skole sin deltakelse i FIRST LEGO League 2023

I tråd med vårt ønske om å engasjere oss i arbeidet med å gi barn og unge en større forståelse for teknologi, bidrar vi med støtte til gode tiltak og arrangementer i nærmiljøet.

Høsten 2023 sponser vi Lundstein skole med midler slik at de kan delta i FIRST LEGO League.

FIRST LEGO League er en spennende reise i kunnskap og teknologi som varer i 8 uker. Det er en unik mulighet for unge talenter mellom 10 og 16 år til å utforske sin indre ingeniør eller forsker. Gjennom denne perioden får elevene oppleve gleden av å skape og utforske, bringe egne ideer til liv, og tilegne seg programmeringsferdigheter.

Dette er en investering i fremtidens problemløsere!

Årets oppdrag har navnet MASTERPIECE℠, og handler om hvordan teknologi kan forbedre publikums opplevelse av kreative produksjoner.

Prosjektet avsluttes med en turneringsdag, hvor alle prosjektene blir presenterert.

Som platform brukes Lego Education SPIKE™ Essential, som kombinerer ikon- og blokkoding i Scratch. Settet inkluderer en intelligent programmerbar hub, motor, lys-matrise og fargesensor.

Du kan følge ferden på Lundstein skoles egen side om konkurransen på Facebook.