Teknologilek og -læring
Mer enn 10 barn som sitter i en klasserom-lignende situasjon. Barna ser konsentrert på hver sin laptop. I bakgrunnen ser vi én av instruktørene fra Young Coderz som følger med på barna.
Foto: June Solberg

Vårt samfunnsengasjement

Vi sponset kodecampen Young Coderz på Gjøvik bibliotek

I tråd med vårt ønske om å engasjere oss i arbeidet med å gi barn og unge en større forståelse for teknologi, bidrar vi med støtte til gode tiltak og arrangementer i nærmiljøet.